Privacybeleid & Cookies

Transparant over privacy en cookiegebruik

Privacyverklaring

Exit Reizen BV, gevestigd aan Marktstraat 4 7041 AJ 's-Heerenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.exit-reizen.nl
Exit Reizen BV
Marktstraat 4
7041 AJ 's-Heerenberg
+31 314 375666

C. de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Exit Reizen BV en is te bereiken via info@exit-reizen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Exit Reizen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch, in correspondentie en indien u een profiel aanmaakt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@exit-reizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Exit Reizen BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming

Exit Reizen BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Exit Reizen BV tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Exit Reizen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens en adresgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens en adresgegevens conform de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar van de belastingdienst. Reden: Boekingen voor reizen staan op naam van personen. Daarmee staan namen van onze klanten ook vermeld op inkoopfacturen en verkoopfacturen die aan deze bewaartermijn onderhevig zijn.

- e-mailadressen bij klantenaccount
Wij bewaren uw e-mailadres en naam wanneer deze is gekoppeld aan uw klantenaccount om u beter van dienst te zijn bij vervolgboekingen. Wij stellen deze e-mailadressen niet aan derden ter beschikking. U kunt ten allen tijde verzoeken om een e-mailadres of een naam uit uw klantenaccount te laten wijzigen dan wel door ons te laten verwijderen. Stuur daartoe een e-mail aan info@exit-reizen.nl.

- e-mailadressen ten behoeve van nieuwsbrief
Wij bewaren e-mailadressen die zijn aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres niet automatisch verwijderen. Wilt u dat wij uw e-mailadres verwijderen dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij info@exit-reizen.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Exit Reizen BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan dienstverleners indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, indien een dienstverlener tijdens uw reis contact met u wil leggen of indien wij wettelijk hiertoe verplicht zijn. Met dienstverleners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Exit Reizen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Exit Reizen BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Exit Reizen BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@exit-reizen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Exit Reizen BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Exit Reizen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@exit-reizen.nl

Privacybeleid

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Exit Reizen B.V. (hierna: Exit Reizen), statutair gevestigd te 's-Heerenberg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09077723. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Exit Reizen garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Exit Reizen gegevens vast (waaronder naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres indien u een aanvraag tot offerte verzoekt). Exit Reizen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening en om klanten - indien u dit bij uw aanvraag heeft aangegeven - via een nieuwsbrief van (nieuwe) producten en diensten van Exit Reizen op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op onze nieuwsbrief over (nieuwe) producten en diensten, kunt u zich eenvoudig via de nieuwsbrief uitschrijven of ons dit schriftelijk melden door te mailen naar info@exit-reizen.nl met als onderwerp “Uitschrijven nieuwsbrief”. Wij schrijven u dan z.s.m. uit.

Privacybeleid andere websites
Op deze website zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@exit-reizen.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze Klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Cookiestatement

Exit Reizen maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit cookiestatement legt uit welke cookies Exit Reizen inzet om haar online diensten mogelijk te maken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt en worden toegepast op vrijwel alle websites. Dankzij cookies zien wij hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Exit Reizen wil u zo goed mogelijk informeren over haar gebruik van cookies.

Soorten cookies
Cookies welke Exit Reizen gebruikt zijn te verdelen in verschillende soorten:

1. Functionele en noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals het automatisch invullen van uw gegevens, het onthouden van in welke taal u onze website wilt lezen etc. Wij delen deze informatie niet met derden.

2. Optimalisatie cookies

Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen, o.a. via Google Analytics. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website en volgen wij niet individuele bezoekers. Wij delen deze informatie niet met derden.

3. Relevantie cookies

Exit Reizen en onze adverteerders gebruiken van tijd tot tijd cookies om u te voorzien van advertenties waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn, op basis van eerder door u opgevraagde pagina’s. Voor het gebruiken van deze cookies zal Exit Reizen altijd uw toestemming vragen.

4. Social media en externe cookies

Wanneer u bent ingelogd op social media en u op de Exit Reizen-website toestemming heeft gegeven voor cookies, kunt u gebruikmaken van extra functionaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via de Facebook like-knop, via Twitter etc. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die zij op hun eigen websites vermelden.

5. Cookies van derden

Adverteerders op de site van Exit Reizen of in opdracht van Exit Reizen gebruiken met uw toestemming eigen cookie(s). Advertentienetwerken en mediabureaus kunnen hierbij fungeren als tussenpersoon. Deze cookies maken het mogelijk u relevante advertenties te laten zien op (partner)websites en social media, door bij te houden welke advertenties u heeft gezien, hoe vaak u deze advertenties heeft gezien, op welke van deze advertenties u heeft geklikt en te voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt. Voor analysedoeleinden en eventuele targeting van online campagnes maken wij gebruik van Deltaprojects-cookies, klik hier voor meer informatie of om u hiervoor af te melden (opt-out).

Cookies verwijderen of uitschakelen?
U kunt cookies natuurlijk ook uitschakelen of verwijderen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet volledig optimaal kan werken. Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen, staat hieronder per browser uitgelegd:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari (iOS)

Safari (macOS)

Dit privacy- en cookiestatement is laatst gewijzigd op 2 maart 2018.Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:


  1. de webpagina: iedere webpagina waarin Exit Reizen een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  2. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  3. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  4. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  5. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.


Informatie op de website

De op deze website getoonde informatie is door Exit Reizen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter t.a.t. onderhevig aan eventuele tussentijdse wijzigingen. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hotels

Beschrijvingen van h otels worden door Exit Reizen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter t.a.t. onderhevig aan eventuele tussentijdse wijzigingen. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Specifiek genoemd zijn hier de wijzigingen en implementaties van zogenaamde resortfees die hotels implementeren zonder dat zij ons hiervan op de hoogte stellen. Wij trachten voor elk hotel de juiste resort fee te tonen maar kunnen niet uitsluiten dat de resortfee wijzigt.

Webpagina

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Exit Reizen spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Exit Reizen verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, de actuele toestand van afgebeelde en beschreven locaties en ruimtes, voor een bepaald doel of anderszins.

Exit Reizen is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Exit Reizen mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door Exit Reizen gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Exit Reizen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

Exit Reizen wijst expliciet op het fenomeen browsercaching: Onze aanbiedingen kunnen door uw browser worden gecached. Wanneer u terugkeert op de pagina kan het zijn dat u door caching niet de meest actuele versie van een pagina te zien krijgt. Het kan daardoor soms voorkomen dat onze actuele prijzen afwijken van de bij u zichtbare, in het cachegeheugen opgeslagen prijzen. Druk op F5 om de paginacache te verversen.

Vluchten

Opgave van foutieve gegevens kan resulteren in het wijzigen/annuleren van de gemaakte boeking. Extra kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de gebruiker/boeker van de website.

De beschikbaarheid van alle getoonde diensten, prijzen en producten is onder voorbehoud en zijn pas definitief als u de boeking afrondt en u de bevestiging heeft ontvangen.

De informatie op deze website kan betrekking hebben op producten en/of diensten die in landen buiten Nederland niet leverbaar, dan wel boekbaar zijn. Alle getoonde aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Hyperlinks

Getoonde hyperlinks naar derden worden uitsluitend als verwijzing aangeboden. Exit Reizen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Tot slot

Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt uiterste zorg besteed. Desondanks kan informatie ontbreken, onvolledig of onjuist zijn. De informatie met betrekking tot de reis gerelateerde producten en/of diensten zijn afkomstig van of worden ter beschikking gesteld door derden en zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.