Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:


  1. de webpagina: iedere webpagina waarin Exit Reizen een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  2. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  3. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  4. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  5. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.


Informatie op de website

De op deze website getoonde informatie is door Exit Reizen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter t.a.t. onderhevig aan eventuele tussentijdse wijzigingen. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hotels

Beschrijvingen van h otels worden door Exit Reizen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter t.a.t. onderhevig aan eventuele tussentijdse wijzigingen. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Specifiek genoemd zijn hier de wijzigingen en implementaties van zogenaamde resortfees die hotels implementeren zonder dat zij ons hiervan op de hoogte stellen. Wij trachten voor elk hotel de juiste resort fee te tonen maar kunnen niet uitsluiten dat de resortfee wijzigt.

Webpagina

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Exit Reizen spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Exit Reizen verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, de actuele toestand van afgebeelde en beschreven locaties en ruimtes, voor een bepaald doel of anderszins.

Exit Reizen is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Exit Reizen mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door Exit Reizen gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Exit Reizen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

Exit Reizen wijst expliciet op het fenomeen browsercaching: Onze aanbiedingen kunnen door uw browser worden gecached. Wanneer u terugkeert op de pagina kan het zijn dat u door caching niet de meest actuele versie van een pagina te zien krijgt. Het kan daardoor soms voorkomen dat onze actuele prijzen afwijken van de bij u zichtbare, in het cachegeheugen opgeslagen prijzen. Druk op F5 om de paginacache te verversen.

Vluchten

Opgave van foutieve gegevens kan resulteren in het wijzigen/annuleren van de gemaakte boeking. Extra kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de gebruiker/boeker van de website.

De beschikbaarheid van alle getoonde diensten, prijzen en producten is onder voorbehoud en zijn pas definitief als u de boeking afrondt en u de bevestiging heeft ontvangen.

De informatie op deze website kan betrekking hebben op producten en/of diensten die in landen buiten Nederland niet leverbaar, dan wel boekbaar zijn. Alle getoonde aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Hyperlinks

Getoonde hyperlinks naar derden worden uitsluitend als verwijzing aangeboden. Exit Reizen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Tot slot

Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt uiterste zorg besteed. Desondanks kan informatie ontbreken, onvolledig of onjuist zijn. De informatie met betrekking tot de reis gerelateerde producten en/of diensten zijn afkomstig van of worden ter beschikking gesteld door derden en zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.