Inentingen

Voor een reis naar de VS (inclusief Hawaii) en Canada zijn geen vaccinaties nodig.