Hoofdboeker

Verantwoording hoofdboeker

De hoofdboeker (contractant) is degene die de reis boekt, de overeenkomst tot stand brengt en hoofdelijk aansprakelijk is voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De hoofdboeker wordt indien nodig als contactpersoon aan dienstverleners doorgegeven. Je dient minimaal 18 jaar oud te zijn als hoofdboeker. De hoofdboeker is ook degene die een eventuele annulering doet.

Hoofdboeker van de reis in Amerika.
Hoofdboeker van de reis in Amerika.