Reizen naar de Verenigde Staten

Reisvoorwaarden

Reizen naar de Verenigde Staten

Voor het reizen naar de Verenigde Staten zijn geen COVID-19 voorwaarden meer van toepassing.


Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat alle hierboven vermelde informatie telkens wijzigt. Informeer uzelf ook onafhankelijk over de actuele vereisten om de VS te kunnen bezoeken via https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/index.html Bovendien neemt de officiële grensbeambte bij het binnenkomen van de VS de uiteindelijke beslissing of u het land zonder enige beperking mag binnenkomen.

Checkt u te allen tijde voor vertrek en voor de terugreis de website van de Nederlandse overheid: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-buitenland of van de Belgische overheid: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Indien u een overstap heeft in een ander land dan uw eindbestemming, informeert u zich dan ook over de vereisten voor dit desbetreffende land.

Verplichte ESTA-reistoestemming

Daarnaast geldt nog steeds dat alle reizigers die onder het Visa-exempt programma vallen en zonder visum reizen, voor vertrek naar/via de VS een goedgekeurde online ESTA- reistoestemming dienen te hebben ongeacht of het inreizen over land, zee of per vliegtuig plaatsvindt. ESTA staat voor 'Electronic System for Travel Authorization' en is voor iedere reiziger verplicht. Is u geen reistoestemming verleend, dan kan u de toegang tot uw vluchten of de VS worden geweigerd: https://www.exit-reizen.nl/informatie/douane-visa.html