Stichting Garantiefonds Reisgelden

SGR

Exit Reizen B.V. (KvK-nr. 09077723) is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. 

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financiaal onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

De garantieregeling vindt u hier: http://www.sgr.nl/garantieregeling of via de SGR button.