Corona Voucher

Door het Corona Virus en de daardoor geïmplementeerde maatregelen door alle overheden kunnen enorm veel reizigers niet hun geplande vakantie vieren. Dit betreuren wij ten zeerste. Een uitzonderlijke situatie die niemand heeft kunnen voorzien en waartegen reisorganisaties zich niet kunnen verzekeren. Exit Reizen is lid van het SGR Het SGR heeft op 16 maart jl. voor haar leden het Corona Voucher geïntroduceerd.

Ook Exit Reizen heeft daarom besloten haar klanten die niet kunnen reizen en niet kunnen omboeken een Corona-Voucher ter beschikking te stellen. Zowel het Ministerie van Economische Zaken, staatssecretaris Mona Keijzer, ACM en de Consumentenbond onderschrijven deze oplossing, lees het interview met de woordvoerder van de Consumentenbond hier terug: https://www.nporadio1.nl/consument/22394-is-jouw-vakantie-geannuleerd-dan-is-daar-de-corona-voucher 


Voorwaarden Exit Reizen Corona-voucher

Op het Exit Reizen Corona-voucher gelden de volgende voorwaarden.

• Voucher is alleen in te wisselen bij Exit Reizen BV.

• Voucher staat op naam van de hoofdboeker en is niet overdraagbaar op andere personen (ook niet binnen het reisgezelschap van de huidige reservering).

• Voucher is geldig bij omboeking tot uiterlijk 1 jaar na uitgiftedatum, op soortgelijke reisonderdelen als oorspronkelijk geboekt.

• Voucher kan niet worden ingewisseld voor afzonderlijke reisonderdelen (bijvoorbeeld alleen vliegtickets).

• Voucher dekt de maximale betaalde reissom.

• Eventuele meerprijs voor nieuwe reissom wordt in rekening gebracht. Bij een lagere reissom houdt de klant een restant van de voucher om te besteden of in veel gevallen zal Exit Reizen het verschil in reissom restitueren, zeker indien het een relatief gering bedrag betreft. 

• De garantieregeling van SGR is van toepassing conform bestuursbesluit van 16 maart 2020.

• De voucher kan worden verstrekt aan reizigers bij welke de pakketreis vanwege buitengewone omstandigheden door Exit Reizen of haar leveranciers is geannuleerd.

• De Corona-voucher is geldig bij de dienstverleners van de oorspronkelijk geboekte reis. Zowel Exit Reizen als het SGR* zijn, in het geval de dienstverleners vouchers of alleen omboekingen in plaats van cash verstrekken, gerechtigd om het gebruik van de voucher te beperken tot verzilvering van de aanvankelijk geboekte reisonderdelen zoals o.a. tickets bij een bewuste luchtvaartmaatschappij, cruise, treinreis of non-refundable accommodaties. Mocht u afzien van deze overeenkomstige reisonderdelen dan hanteren wij voor het desbetreffende reisonderdeel de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden conform de reisbevestiging/factuur behorende bij de oorspronkelijke reis. 

• Indien u geen gebruik maakt van de Corona Voucher of de restwaarde daarvan, dan kunt u vanaf zes maanden na de uitgiftedatum van de voucher verzoeken de (resterende) waarde uit te keren. Wij zullen de (resterende) waarde van uw voucher in dat geval uiterlijk binnen twaalf maanden na de uitgiftedatum aan u terugbetalen. 


Exit Reizen heeft het recht om, als de omstandigheden daar om vragen, de bovenstaande voorwaarden zonder aankondiging vooraf te wijzigen en corrigeren. 


*) Op het moment dat een consument bij een financieel onvermogen of faillissement van een SGR aangesloten reisonderneming een claim indient bij SGR, treedt SGR middels subrogatie over in de rechten van de consument. Dat is nodig om eventuele vorderingen op leveranciers waaraan betaald is, zoals een luchtvaartmaatschappij of een hotel, over te kunnen nemen. Bij de uitgifte van een voucher heeft de reisonderneming ook vaak weer een voucher ontvangen van een leverancier. Die kan SGR dan overnemen om haar schade te beperken. Ook bij een claim voor een ontvangen voucher met SGR-garantie treedt SGR in alle rechten die zijn afgesproken in de (geannuleerde) reisovereenkomst en of ontvangen vouchers over aan SGR.